Umiejętności menedżerskie

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem biuro@refa.pl .

Podane ceny szkoleń obowiązują na rok kalendarzowy 2024.

Poznaj profile wiodących trenerów REFA.


Kwalifikacje menedżerskie – Przywództwo i komunikacja

Pełnienie funkcji kierowniczych to poważne wyzwanie. Nawet najlepiej rozwinięta wiedza fachowa osoby kierującej na niewiele się przyda, jeśli współpraca pomiędzy nią/nim, a podległym zespołem nie będzie się należycie układać. To szkolenie pokazuje dobre praktyki jak kształtować dobrą współpracę i umożliwia przećwiczenie nabywanej wiedzy w trakcie omawiania ministudiów przypadku i odgrywania ról kierowniczych.

PROGRAM

I. Dzień

 • Komunikacja między ludźmi, co ją ułatwia, co utrudnia
 • Modele komunikacji
 • Elementy analizy transakcyjnej
 • Konflikty, czym są, jak się rozwijają, jak nimi zarządzać
 • Ćwiczenia – odgrywanie ról

II. Dzień

 • Rola kierownika i zadania kierownicze
 • Modele kierowania
 • Władza, a wpływ w kierowaniu, czym się różnią w praktyce
 • Autorytet, czym jest, jak go budować, „podrywanie autorytetu”
 • Kierowanie sytuacyjne
 • Manager a lider
 • Sytuacje kierownicze – ministudia przypadków, odgrywanie ról

III. Dzień

 • Identyfikacja z przedsiębiorstwem i jej wpływ na kierowanie
 • Delegowanie, czym jest, stopnie delegowania
 • Motywacja, czym jest, wzbudzanie motywacji, co ją wzmacnia, co osłabia
 • Kierowanie w procesie zmiany
 • Aktualne trendy w kierowaniu
 • Podsumowanie, wspólne formułowanie „10 przykazań kierowania” moderowane przez prowadzącego szkolenie.

CERTYFIKAT

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat REFA

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie w 2024 roku: 2070 PLN

1 termin 2024 2 termin 2024
Termin 10.04. – 12.04. 13.11. – 15.11.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Kwalifikacje menedżerskie – Zarządzanie projektami

Bardzo duży odsetek przedsięwzięć o charakterze projektowym kończy się niepowodzeniem. Nie wynika to z faktu, że wiedza na temat prowadzenia projektów jest niedoskonała. Z reguły powodem jest nieznajomość wiedzy w tym obszarze lub niewłaściwe jej stosowanie. Szkolenie z zarządzania projektami nie zagwarantuje sukcesu projektu, ale znacząco zwiększy szanse na jego powodzenie.

PROGRAM

I. Dzień

 • Czym jest projekt, czym się różni od działalności rutynowej i jakie to ma konsekwencje dla praktyki
 • Czynniki krytyczne dla sukcesu projektu w jego otoczeniu
 • Kiedy projekt kończy się sukcesem (kryteria sukcesu projektu)
 • Procesowy model projektu
 • Role w projekcie, gremia projektowe, ich zadania i kompetencje

II. Dzień

 • Metodyki projektowe, przegląd najbardziej rozpowszechnionych, rola metodyk w zarządzaniu projektami
 • Wymagania a cele, produkty i korzyści
 • Nadzorowanie przebiegu projektu
 • Umiejscowienie projektu w przedsiębiorstwie (wydzielona struktura projektowa, struktura macierzowa ich wady i zalety)

III. Dzień

 • Podejście kaskadowe i zwinne w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie problemami w projekcie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie

CERTYFIKAT

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat REFA

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie w 2024 roku: 2070 PLN

1 termin 2024 2 termin 2024
Termin 08.05. – 10.05. 04.12. – 06.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie