Optymalizacja i normowanie

Szkolenia otwarte REFA z zakresu optymalizacji i normowania to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pożądanych przez pracodawców w wielu krajach świata. Ich zdobycie jest potwierdzane certyfikatem REFA, rozpoznawalnym i uznanym na międzynarodowym rynku pracy.

Uwaga! Bardziej szczegółowe informacje o każdym szkoleniu zawiera jego karta informacyjna (do pobrania pod opisem danego szkolenia). Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem biuro@refa.pl .

Podane ceny szkoleń obowiązują na rok kalendarzowy 2024.

Poznaj profile wiodących trenerów REFA.


Analiza i kształtowanie procesów

Dziś żadna firma nie może ignorować cyfryzacji, Przemysłu 4.0 i odchudzonej produkcji. Pokażemy Ci, jak możesz analizować, projektować i optymalizować procesy w cyfrowym świecie pracy.

PROGRAM

 • Metody REFA w cyfrowym świecie
 • System pracy wg REFA
 • Strukturyzacja i prezentacja zadań i procesów
 • Procesowa organizacja pracy
 • Lean production – metody i koncepcje
 • Analiza procesów i podstawy ustalania danych

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo REFA ukończenia szkolenia Analiza i kształtowanie procesów.

CZAS TRWANIA

5 dni / 40 godzin

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie w 2024 roku: 3940 PLN

1 termin 2024 2 termin 2024
Blok I 04.03. – 05.03. 09.09. – 10.09.
Blok II 25.03. – 27.03. 02.10. – 04.10.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Normowanie czasu pracy

To szkolenie umożliwia Ci podniesienie kompetencji w zakresie organizacji pracy, metod ustalania danych, a przede wszystkim ustalania czasów. Poza tym będziesz wiedzieć, jak wykorzystać zebrane dane do ustalania wynagrodzeń i kalkulacji kosztów.

PROGRAM

I. BLOK (3 dni)

 • Podstawy kształtowania pracy
 • Kształtowanie systemów pracy
 • Ocena tempa pracy
 • Chronometraż według REFA
 • Praca zespołowa i wielostanowiskowa

II. BLOK (3 dni)

 • Porównanie i szacowanie
 • Normatywy czasu
 • Systemy czasów wstępnie ustalonych
 • Czas uzupełniający
 • Obserwacja migawkowa
 • Czas przygotowawczo-zakończeniowy

III. BLOK (3 dni)

 • Kalkulacja kosztów oparta o dane systemów pracy
 • Podstawy wynagrodzeń, wartościowania pracy i oceny wydajności
 • Egzamin

CERTYFIKAT

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo REFA ukończenia szkolenia Normowanie czasu pracy.

CZAS TRWANIA

9 dni / 80 godzin

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie w 2024 roku: 5600 PLN

1 termin 2024 2 termin 2024 3 termin 2024 4 termin 2024
Blok I 06.03. – 08.03. 20.03. – 22.03. 11.09. – 13.09. 25.09. – 27.09.
Blok II 03.04. – 05.04. 17.04. – 19.04. 09.10. – 11.10. 23.10. – 25.10.
Blok III 22.04. – 24.04. 15.05. – 17.05. 06.11. – 08.11. 20.11. – 22.11.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Warsztaty normowania czasu pracy i optymalizacji procesów

Zajęcia trwają trzy dni i mają charakter pracy zespołowej. Uczestnicy analizują przykładowy proces, doskonalą go, mierzą czasy i oceniają dokonane zmiany za pomocą wskaźników. Wyniki są prezentowane i omawiane.

PROGRAM

I. Dzień

 • Poznanie konstrukcji wyrobów i procesu montażu
 • Przygotowanie pomiaru czasu
 • Przygotowanie planu i szablonów do obserwacji migawkowej
 • Uzgodnienie podziału zadań w zespole
 • Przygotowanie harmonogramu działań
 • Przeprowadzenie pomiarów czasu
 • Przeprowadzenie pierwszych obchodów obserwacji migawkowej

II. Dzień

 • Sporządzenie listy problemów
 • Określenie potencjału optymalizacji
 • Przygotowanie nowych stanowisk
 • Przeprowadzenie pomiarów czasu
 • Przeprowadzenie kolejnych obchodów obserwacji migawkowej

III. Dzień

 • Ustalenie czasu głównego po optymalizacji
 • Ustalenie czasu uzupełniającego
 • Porównanie terminów, kosztów i obsady stanowisk
 • Prezentacja rozwiązań na forum
 • Wybór najlepszego rozwiązania

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo REFA ukończenia szkolenia Warsztaty normowania czasu pracy i optymalizacji procesów

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie w 2024 roku: 2070 PLN

1 termin 2024 2 termin 2024 3 termin 2024 4 termin 2024
Termin 28.02. – 01.03. 12.06. – 14.06. 28.10. – 30.10. 11.12. – 13.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie