Historia

2 maja 1990 roku ministrowie spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polski podpisali porozumienie o współpracy w kształceniu i dalszej edukacji kadry zawodowej i kierowniczej gospodarki. Jednym z działań w ramach porozumienia było kształcenie trenerów w zakresie normowania i organizacji pracy. Ich zadaniem miało być przeniesienie na polski grunt know-how REFA, założonej w 1924 roku w Niemczech organizacji zajmującej się badaniem pracy, normowaniem i organizacją przedsiębiorstw.

W 1993 roku powstaje w Poznaniu Stowarzyszenie REFA Wielkopolska. Skupia polskich trenerów REFA i specjalistów w zakresie normowania i organizacji pracy. Do głównych celów statutowych należą:

  • rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w obszarze organizacji przedsiębiorstw wg metodyki REFA
  • działalność wspierająca rozwój gospodarczy przedsiębiorstw

Stowarzyszenie prowadzi także działalność gospodarczą, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte, doradza przedsiębiorcom jak zwiększyć wydajność i efektywność pracy. W okresie od roku 1993 do 2022:

  • realizuje przynoszące pozytywne efekty projekty w kilkuset przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym
  • szkoli blisko 15 tysięcy osób, umożliwiając im zdobycie wiedzy w zakresie stosowania światowych standardów normowania i organizacji pracy