Doradztwo

Doradztwo REFA. Pomiar, analiza, optymalizacja.

Klasyczne projekty doradcze REFA opierają się zwykle na następującym schemacie:

 • obserwacja procesu u Klienta i rejestracja aktualnych czasów procesu,
 • analiza struktury aktualnych czasów i wypracowanie propozycji optymalizacji procesu,
 • prezentacja raportu pokazującego aktualną strukturę czasów procesu, propozycje zmian i możliwe do uzyskania oszczędności.

Przykładową, możliwą strukturę zaobserwowanych czasów w procesie pokazuje poniższy diagram (nie pochodzi z żadnego z raportów przygotowanych dla Klientów REFA, prace doradcze są zawsze związane z klauzulami poufności informacji).

Wykorzystanie czasu pracy

Struktura zarejestrowanych czasów obejmuje czasy:

 • czynności głównych – czasy planowych czynności bezpośrednio tworzących wartość,
 • czynności pomocniczych – czasy planowych czynności pośrednio tworzących wartość,
 • uzupełniający, rzeczowy, stały – czasy nie związane z realizacją zlecenia, np. sprzątanie stanowiska na koniec zmiany,
 • uzupełniający, rzeczowy, zmienny – czasy zakłóceń w realizacji zlecenia,
 • uzupełniający, osobowy – czasy wynikające z potrzeb osobistych, np. wyjścia do toalety,
 • tracony – czasy marnotrawione, np. pozorowanie pracy,
 • przerw regulaminowych – czasy przerw zapewnionych przez pracodawcę.

Doradztwo REFA ma na celu:

 • wyeliminowanie czasów traconych,
 • minimalizację czasów zakłóceń,
 • optymalizację czasów głównych i pomocniczych.

Inne projekty doradcze.

Zakres projektów doradczych REFA może się różnić od podanych wyżej, klasycznych projektów. Może obejmować:

 • normowanie czasów operacji produkcyjnych,
 • tworzenie katalogów normatywów czasu,
 • taktowanie linii produkcyjnych,
 • … i wiele innych działań, uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

Skala oszczędności możliwych do uzyskania dzięki doradztwu REFA w wybranych projektach dochodzi nawet do kilkuset tysięcy PLN miesięcznie.