Doradztwo

Doradztwo świadczone przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska opiera się standardowo na poniższym schemacie. Schemat ten może być modyfikowany w oparciu o ustalenia z Klientem odnośnie jego potrzeb:

  • obserwacja procesu u Klienta i rejestracja aktualnych czasów procesu zgodnie z know-how REFA,
  • analiza struktury aktualnych, zarejestrowanych czasów i wypracowanie propozycji optymalizacji procesu,
  • prezentacja raportu pokazującego aktualną strukturę czasów procesu, propozycje zmian i możliwe do uzyskania oszczędności.

Przykładową, możliwą strukturę zaobserwowanych czasów w procesie pokazuje poniższy diagram (nie pochodzi z żadnego z raportów przygotowanych dla Klientów, prace doradcze są zawsze związane z klauzulami poufności informacji).

Doradztwo REFA Wykorzystanie czasu pracy

Struktura zarejestrowanych czasów obejmuje między innymi następujące rodzaje czasu:

  • czas czynności głównych – czas planowych czynności bezpośrednio tworzących wartość,
  • czas czynności pomocniczych – czas planowych czynności pośrednio tworzących wartość,

jak również czas uzupełniający:

  • rzeczowy, stały – czas nie związany z realizacją zlecenia, np. sprzątanie stanowiska na koniec zmiany,
  • rzeczowy, zmienny – czas zakłóceń w realizacji zlecenia,
  • osobowy – czas wynikający z potrzeb osobistych, np. picie wody, czy wyjścia do toalety,

oraz

  • czas tracony – czas marnotrawiony, np. pozorowanie pracy,
  • czas przerw regulaminowych – czas przerw zapewnionych przez pracodawcę.

Dla każdego z rodzajów zarejestrowanych czasów dostępna jest szczegółowa lista odcinków (fragmentów) procesu przypisanych do tego rodzaju czasu. Dzięki temu możliwa jest bardzo dokładna analiza przebiegu procesów pracy, będąca podstawą dla ich optymalizacji.


Trzeba pamiętać, że czas przebiegu procesów (np. czas realizacji zlecenia) jest wypadkową wielu elementów, jak choćby, przykładowo, ukształtowania stanowisk roboczych, czy przyjętych metod pracy. Specjaliści REFA analizują wszystkie elementy wpływające na czas, biorąc także pod uwagę otoczenie w jakim analizowane procesy są realizowane. Dzięki temu wypracowane zalecenia optymalizacji mają pożądany, całościowy charakter. Unika się przez to niebezpieczeństwa wdrażania rozwiązań, które, co prawda, lokalnie dadzą pozytywne efekty ale sumarycznie odbiją się negatywnie na działalności przedsiębiorstwa.

Doradztwo REFA – dokładnie takie, jakiego potrzebujesz! Na życzenie Klienta, po analizie jego potrzeb, Stowarzyszenie opracowuje indywidualną ofertę doradczą w obszarze interesującym Klienta.