REFA znaczy organizacja. Mniejsze koszty, większy zysk.

Założona w 1924 roku w Niemczech REFA należy do światowej czołówki firm określających standardy organizacji pracy oraz zarządzania. W wielu niemieckich przedsiębiorstwach działy inżynierii procesów, normowania czy przygotowania produkcji nazywają się po prostu działami REFA. Z know-how REFA korzystają też przedsiębiorstwa o kapitale amerykańskim, japońskim czy francuskim, a od ponad 30 lat także firmy polskie. Know-how REFA to dobrze ukształtowane stanowiska i procesy. To normy czasowe pozwalające na optymalne wykorzystanie zasobów i wiarygodne planowanie. Know-how REFA to poprawa efektywności niekiedy o kilkadziesiąt procent. Po pomyślnym wdrożeniu to więcej pieniędzy zarobionych mniejszym kosztem.

Uwaga! Kolejne szkolenie otwarte REFA: Warsztaty REFA 2.0- od 05.09.2022! Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem biuro@refa.pl .

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia REFA to nie tylko solidna porcja wiedzy do natychmiastowego wykorzystania w praktyce. To także rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach świata certyfikaty potwierdzające nabycie tej wiedzy. Normowanie czasu pracy, planowanie i sterowanie produkcją czy rachunek kosztów dla techników i inżynierów to tylko wybrane tematy szkoleń. Szkolenia realizowane są w formule otwartej, zamkniętej (tylko dla pracowników danego Klienta), także on-line. Często uzupełniane są o warsztaty na produkcji u Klientów, w trakcie których wypracowywane są konkretne propozycje usprawnień. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy-praktycy, którzy, oprócz znajomości Know-how REFA, mają także bogate doświadczenie zawodowe w zakresach, z których szkolą.

Doradztwo

Doradztwo

Każde, nawet najlepiej zorganizowane przedsiębiorstwo, może być jeszcze lepsze. Często ekspertom z zewnątrz łatwiej jest dostrzec potencjał zmian niż pracownikom. Zwłaszcza, jeśli eksperci mają wieloletnie doświadczenie w różnych branżach. Doradztwo REFA to nie tylko klasyczne projekty doradcze, kończące się raportem z propozycjami usprawnień. To także outsourcing, gdzie specjaliści REFA mogą np. przeprowadzić pomiary czasu operacji i opracować normy czasowe dla przedsiębiorstwa. Eksperci REFA prowadzą również coaching pracowników przedsiębiorstwa przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Pracownicy są dzięki temu szybciej gotowi do kolejnych, już samodzielnych działań.

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Dużo łatwiej jest panować nad procesami w firmie mając do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie. Najlepiej takie, które wspiera nas na każdym kroku. Od pomiaru czasów operacji na stanowiskach roboczych do wykorzystania zebranych danych w planowaniu i sterowaniu produkcją. Takie możliwości daje szeroka paleta programów firmy dmc-ortim GmbH. Od rejestracji czasów operacji produkcyjnych na urządzeniach mobilnych, po dodatki do systemów ERP (SAP) umożliwiające ich zasilenie zebranymi wcześniej danymi. Programy są zintegrowane ze sobą i zgodne z Know-how REFA. Eksperci REFA w Polsce, na podstawie umowy z firmą dmc-ortim GmbH, oferują wsparcie przy zakupie, wdrożeniu i wykorzystywaniu oprogramowania ortim. Prowadzą także szkolenia z jego obsługi.

REFA - tradycja z przyszłością.

Powstaje pytanie, na ile w czasach kolejnych koncepcji zarządzania i rozwoju, jak np. Lean (ang.) czy Przemysł 4.0 (Industrie 4.0/Industry 4.0 ang.) warto stosować podejście proponowane przez REFA? Otóż warto na 100%! Dlaczego? Ponieważ, abstrahując od szczęśliwego trafu, dobre decyzje zawsze bazują na dobrych informacjach, a takich dostarcza stosowanie know-how REFA. Zbyt szczegółowe dane można zawsze zagregować, natomiast ze zbyt ogólnych danych nie da się dokładnie odtworzyć wszystkich szczegółów. Można próbować ale zawsze będzie to obarczone większym lub mniejszym błędem. Ta zasada obowiązuje w wielu dziedzinach, od kompresji obrazów w grafice, poprzez księgowość, do organizacji i zarządzania. Dlatego metody REFA dostarczające szczegółowych danych na temat procesów pracy mogą stanowić cenne uzupełnienie innych, nowszych podejść. Teraz i w przyszłości. Niezależnie od tego, czy od samego początku wchodziły w skład oryginalnego know-how REFA, czy też zostały do niego włączone i zaadaptowane, jak np. chronometraż, aby tworzyć jeden, spójny system.

Ostatnio pisali o nas:

Jakie efekty przynosi właściwe normowanie czasu pracy – w fabrykiwpolsce.pl

Jak wygląda nasza efektywna współpraca z Klientem na przykładzie firmy Decor Trends – w Meblarstwo – Komponenty i Technologie

O opłacalności diagnozowania wykorzystania czasu pracy – w Gazeta Przemysłu Drzewnego

Nabiera znaczenia ustalanie norm czasu pracy – w Gazeta Przemysłu Drzewnego