Referencje

Wybrane referencje. Wybierz grupę referencji z poniższej listy lub przewiń ekran w dół.


Motoryzacja /automotive /utrzymanie dróg

Szkolenia zostały zorganizowane w sposób profesjonalny i z należytą starannością, uzyskały wysokie oceny od uczestników. Wykonawcy prowadzący poszczególne szkolenia wywiązali się w pełni z warunków umowy.

Agata Bocheńska – Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
MAHLE Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

REFA przygotowała i przeprowadziła (…) dla naszych liderów warsztaty podstawowe z zakresu CCPM (Critical Chain Project Management). Projekt uwzględniał nasze rzeczywiste potrzeby i spełnił oczekiwania.

Paweł Pawłowski – Prezes Zarządu
Aebi Schmidt Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Ten ważny dla nas projekt został zrealizowany przez REFA zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, Uzyskane wyniki stały się podstawą do realizacji działań optymalizacyjnych.

Marek Pałac – Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający
Klippan Safety Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Projekt został zrealizowany na wysokim poziomie merytorycznym, profesjonalnie i zgodnie z naszymi potrzebami. Dziękujemy Stowarzyszeniu REFA Wielkopolska za zaangażowanie, pasję i skuteczność.

Maciej Kaczalski – Prezes Zarządu
Inter Metal Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Z uwagi na profesjonalizm i wysoki poziom zaangażowania trenera z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę REFA jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych w wyżej wskazanym zakresie.

Mariusz Lenartowicz – Dyrektor Zakładu Prokurent
Jost Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Wyrażamy pozytywną opinie zarówno odnośnie współpracy z firmą na etapie bezpośredniego
wykonania usługi jak i na etapie przygotowania oferty.
W ankietach poszkoleniowych uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili kompetencje trenerów,
umiejętność przekazywania wiedzy, przyjazną atmosferę oraz umiejętność pracy z grupą.

Magdalena Juzak – Kierownik Inżynierii Procesów
SCS Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Programem szkoleniowym z którego cyklicznie korzystamy i rekomendujemy z uwagi na wysoki poziom merytoryczny jest Badanie i normowanie pracy.
Dotychczasowa współpraca w tym zakresie uwzględnia nasze potrzeby i spełnia nasze oczekiwania.

Marta Andruszkiewicz – Dyrektor Personalny
SE Bordnetze Polska Spółka z o.o.

Zobacz referencje

Zadowolenie naszych pracowników, oraz bardzo dobry kontakt z Organizatorem sprawiły, że firma REFA jest godnym polecenia partnerem, z zaangażowaniem realizującym powierzone zadania.

Adrianna Radkowiak – Referent ds. Szkoleń i Rozwoju
MAN Bus Sp. z o.o.

Zobacz referencje

W imieniu firmy NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli, pragnę podziękować za profesjonale przeprowadzenie szkolenia pt. W grupie raźniej”, (…).

Tomasz Łyszeński – Specjalista ds. kadr i płac
NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

Zobacz referencje


Branża drzewna /meblowa /wyposażenie domu

(…)Szkolenia prowadzone były w sposób profesjonalny przez kompetentnych trenerów prezentujących wysoki poziom wiedzy merytorycznej.

Sebastian Kler – Członek Zarządu
KLER S.A.

Zobacz referencje

Na bazie (…) współpracy przy organizacji szkolenia dla naszej Spółki możemy zaświadczyć, iż Stowarzyszenie (…) REFA Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu jest profesjonalnym i godnym polecenia partnerem do współpracy.

Wojciech Hoffmann – Prezes Zarządu
Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o.

Zobacz referencje

Tym listem chcemy jednocześnie polecić usługi firmy REFA, która doskonale rozpoznała potrzeby klienta i dopasowała przebieg badania celem uzyskania oczekiwanych wskazówek, kierunków możliwego rozwoju, czy też poprawy istniejących procesów. Mapowanie, ustalanie czasów, optymalizacja — wszystkie etapy badania przeprowadzone zostały profesjonalnie i zgodnie z założonym planem działania.

Grzegorz Barycki – Prezes Zarządu
Joanna Wrzeszcz-Karpiel – Kierownik Personalny
Monier Braas Sp. z o.o.

Zobacz referencje

Forma prowadzonych zajęć od wykładów poprzez ćwiczenia do warsztatów na produkcji, aktywizowała uczestników wprowadzając ich płynnie od teorii do praktyki, w wybranych obszarach produkcji.

dr inż. Sławomir Mątewski – Prezes Zarządu
Polinova Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Zobacz referencje

Zrealizowane warsztaty zostały wykonane starannie, zgodnie ze zleceniem, należytą starannością i profesjonalizmem. Współpraca przebiegała bez zastrzeżeń oraz zgodnie z ustalonymi terminami.

Marek Nikolas – Członek Zarządu Dyrektor Generalny
STIEGELMEYER Kępno Sp. z o.o.

Zobacz referencje

Projekt został zrealizowany zgodnie z naszymi potrzebami, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Otrzymane obszerne raporty dostarczyły cennych danych i wskazówek będących podstawą istotnych racjonalizacji procesów produkcyjnych.

Alex Sedlaschek – Członek Zarządu
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Zobacz referencje

Na szczególne uznanie zasługują trenerzy, którzy swoją wiedzę popartą wieloletnim praktycznym doświadczeniem z wielkim zaangażowaniem przekazywali wszystkim uczestnikom szkolenia.

Sławomir Wróblewski – Pełnomocnik zarządu ds. ISO
Adpol S.A.

Zobacz referencje

Zarówno przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym i organizacyjnym oceniamy bardzo pozytywnie. Sposób prowadzenia zajęć, ich atmosfera oraz kontakt trenerów świadczą o ich doświadczeniu i dużym zaangażowaniu w pracę.

Waldemar Iwanowski – Dyrektor operacyjny
BUDVAR Centrum SA

Zobacz referencje


Kolejnictwo

Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Szkolenia w formie warsztatowej były prowadzone zrozumiale i ciekawe.

Damian Łukasik – Cost & Improvement Indus. Coordinator
ALSTOM KONSTAL S.A.

Zobacz referencje

Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia w tym szczególnie warsztaty, wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników.

Andrzej Opałka – Główny Technolog
Wagony Świdnica Sp. z o.o.

Zobacz referencje


Budowa maszyn

Należy podkreślić, że szkolenie miało charakter zajęć seminaryjno-warsztatowych opartych o przykłady firmowe i prowadzone było przez doświadczonych trenerów posiadających umiejętności dydaktyczne i szerokie kwalifikacje w zakresie wykorzystania metody analizy czasów procesów montażowych.

Krzysztof Balcerkowski – Director Industrial Engineering
HOMAG Polska Sp. z o.o.

Zobacz referencje


Logistyka

(…) W oparciu o dotychczasową współpracę możemy polecić Stowarzyszenie REFA Wielkopolska jako odpowiedzialnego partnera oraz profesjonalną firmę szkoleniową.

Justyna Siwek – Zastępca Dyrektora
Centrum Zarządzania Kadrami ds. Zarządzania Kompetencjami i Rozwoju
Poczta Polska S.A.

Zobacz referencje

REFA Wielkopolska przeprowadziła dla pracowników Kaufland szkolenie z normowania czasu pracy.

Sylwia Balasa Dyrektor Działu Szkoleń i Rozwoju
Kaufland


Elektronika

(…) Szkolenia zrealizowane przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą sprzyjającą rozwojowi uczestników. Rzetelne, ciekawe materiały oraz profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących zasługują na wysoką ocenę.

Juliusz Korzeniowski – 5S & Kaizen Suggestion System Coordinator
DELL Products (Poland) Sp. z o.o.

Zobacz referencje

Z czystym sumieniem mogę polecić usługi Stowarzyszenia REFA wszystkim firmom, które chciałyby poprawić proces produkcyjny, tworząc go bardziej wydajnym i opłacalnym, a także potrzebują tzw. „świeżego, zewnętrznego spojrzenia na proces.

Andrzej Szefer – Wiodący Inżynier Produktu
FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.

Zobacz referencje


Produkcja tektury falistej i opakowań

Bardzo wysoko oceniliśmy zawartość merytoryczną szkole, kompetencje trenera REFA i umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z grupą uczestników.

Bernard Jakubowski – Prezes Zarządu
Euro Box Sp. z o.o.

Zobacz referencje


Energetyka/surowce

Pragnę szczególnie wyrazić uznanie dla umiejętności prowadzących szkolenia trenerów, którzy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i kreatywnością.

Małgorzata Majda – Dyrektor
PGNiG S.A. oddział Poznań

Zobacz referencje


Administracja publiczna

REFA Wielkopolska znakomicie dopasowała się do naszych wymagań oferując miłą i fachową obsługę szkolenia. Cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Jarosław Stankiewicz – Wicestarosta
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Zobacz referencje

Ciekawość prowadzonych zajęć polegała nie tylko na przekazywanej wiedzy teoretycznej, ale na praktycznych ćwiczeniach w grupie, co pozwoliło na wymianę doświadczeń.

Ewa Thiem – Sekretarz Gminy Oborniki
Urząd Miejski w Obornikach

Zobacz referencje

Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim sprawna i efektywna współpraca, a także otwartość i elastyczność pracowników i trenerów Stowarzyszenia.

Mariusz Kuśpierz – Kierownik Oddziału Rozwoju Kadr
Urząd Miasta Poznania

Zobacz referencje