Szkolenia online


Lean administration

Lean Management jest sprawdzoną filozofią korporacyjną pozwalającą efektywnie kształtować organizację. Centralnym aspektem jest unikanie marnotrawstwa i optymalizacja procesów. Zasady szczupłej organizacji, początkowo stosowane wyłącznie w produkcji, przechodzą do biur i administracji. Jednak w tym przypadku nacisk kładzie się nie na przepływ materiałów, lecz na przepływ informacji.

Potencjał i problemy związane ze szczupłą administracją są w administracji często bardziej ukryte i mniej widoczne niż w produkcji. Podczas naszego szkolenia online uczestnicy dowiadują się, jak przenieść skuteczne podejście Lean Management z produkcji na obszar administracyjny

PROGRAM

 • Lean Management i Kaizen (KVP): pochodzenie, podstawy, zasady
 • Tworzenie wartości w porównaniu z marnotrawstwem:
  • jaki potencjał drzemie w procesach administracyjnych?
  • jakie są nowe wyzwania w pracy biurowej i pracy opartej na wiedzy?
 • Typowe metody z poziomu miejsca pracy, zespołu i procesu
 • Pierwsze kroki na drodze do uruchomienia Lean Administration

Warunki wstępne i warunki ramowe dla procesu ciągłego doskonalenia (KVP)

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online „Lean administration”.

CZAS TRWANIA

4 sesje po 4 godziny lekcyjne każda

Możesz uczestniczyć w całości lub tylko w wybranych przez Ciebie blokach.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • Kadra kierownicza i pracownicy z obszarów pośrednich (zakupy, księgowość, sprzedaż, rozwój, IT)
 • Kadra kierownicza i pracownicy z obszarów związanych z produkcją (przygotowanie pracy, planowanie produkcji),
 • Pracownicy, którzy zajmują się wprowadzaniem lub wdrażaniem Lean Administration

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Lean production

Toyota jest uważana za pioniera szczupłej produkcji i posiada najbardziej efektywny system produkcji na świecie. Stabilne procesy, Just-in-Time (JIT), systematyczne eliminowanie marnotrawstwa, jak również sprawdzona praca zespołowa i konsekwentna orientacja na klienta są ważnymi składnikami skutecznej Lean Production. Mapowanie strumienia wartości służy przedstawieniu i analizowaniu procesów produkcyjnych wraz z towarzyszącymi im przepływami materiałów i informacji. Przyjrzenie się całemu procesowi pozwala na wdrożenie działań usprawniających, jak np. optymalizacja czasu zbrojenia poszczególnych maszyn.

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze czynniki sukcesu szczupłej produkcji i dowiadują się, jak projektować efektywne procesy produkcyjne. W ramach grupy seminaryjnej wymieniają się doświadczeniami, mogą zadawać pytania i otrzymywać cenne wskazówki od naszych trenerów, którzy mają bogate doświadczenie projektowe i praktyczne. W celu utrwalenia materiału, na koniec każdego dnia seminarium uczestnicy otrzymują ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

PROGRAM

 • Istota Lean Production
 • Podstawowe zasady lean production
  • eliminacja marnotrawstwa w przepływie informacji i materiałów
  • rozwiązywanie problemów, praca ze standardami
 • Analiza i projektowanie strumienia wartości od stanu rzeczywistego do docelowego
 • Produkcja przepływowa
 • podstawy, rozwój, doświadczenia i wytyczne

Przewaga konkurencyjna dzięki elastycznej i zorientowanej na klienta produkcji

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online „Lean Production”.

CZAS TRWANIA

4 sesje po 4 godziny lekcyjne każda

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • dyrektorzy zarządzający,
 • kierownicy zakładów i wydziałów,
 • specjaliści i kadra kierownicza z działów produkcji, planowania i kontroli produkcji, produkcji, zarządzania jakością

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Metoda 5S

Porządek i czystość w miejscu pracy to ważne kryteria efektywnego wykonywania zadań roboczych i dalszego doskonalenia ich realizacji. Metoda 5S jest stosowana w wielu projektach usprawniających. Jest to ustandaryzowany program, który pozwala na wprowadzenie zmian i standaryzację organizacji miejsca pracy. Ale to nie wszystko: dzięki metodzie 5S poprawia się również wydajność pracy, zwiększa produktywność poprzez skrócenie czasu wyszukiwania, a także zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Jej konsekwentne stosowanie oszczędza czas i zasoby oraz jest częścią procesu ciągłego doskonalenia (KVP/KAIZEN). Podczas naszego szkolenia online uczestnicy szczegółowo poznają tę metodę i jej cele. Następnie mogą ją stosować w swoim miejscu pracy, w zespole, a nawet w całej firmie. W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestnicy otrzymują ćwiczenia do samodzielnej pracy.

PROGRAM

 • Lean Management: Podstawy, metody i zasady
 • Skuteczne przywództwo w procesie zmian
 • Trzy główne źródła strat w systemie produkcji Toyoty
 • Marnotrawstwo (muda)
 • Brak standaryzacji (Mura)
 • Nieergonomiczna praca (Muri)
 • Siedem rodzajów marnotrawstwa
 • Zakres i zastosowanie metody 5S

Czynniki decydujące o sukcesie

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online „Metoda 5S”.

CZAS TRWANIA

2 sesje po 4 godziny lekcyjne każda

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • kierownicy zakładów,
 • kierownicy produkcji,
 • specjaliści i kadra kierownicza głównie z obszarów produkcyjnych i związanych z produkcją

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Obserwacja migawkowa

Obserwacja migawkowa umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie zakłóceń staje się podstawą działań naprawczych.

Metoda: dla laika zdumiewające jest to, jak wkrótce po zamknięciu lokali wyborczych prognozy przewidują ostateczne wyniki. Tak samo działa obserwacja migawkowa. Na podstawie wielu losowych obserwacji otrzymujemy obiektywne dane o efektywności procesów realizowanych w firmie.

Stosunkowo mały wysiłek gwarantuje wysoką dokładność danych. Procesy robocze nie są zakłócane, dane są rejestrowane szybko.

PROGRAM

 • Zasady obserwacji migawkowej
 • Planowanie obserwacji migawkowej
 • cel
 • Rodzaje zdarzeń
 • Liczba obserwacji
 • Terminy obchodów
 • Przeprowadzenie obserwacji migawkowej
 • Ocena wyników

Zastosowanie obserwacji w praktyce

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online „Obserwacja migawkowa”.

CZAS TRWANIA

2 sesje po 4 godziny lekcyjne każda

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • kierownicy zakładów i wydziałów,
 • specjaliści i kadra kierownicza głównie z działów produkcji, planowania i kontroli produkcji, produkcji, zarządzania jakością

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Ocena tempa pracy

Czas zużyty na wykonanie określonego zadania roboczego może być bardzo różny. Nawet w przypadku jednakowej metody pracy i jednakowej technologii, oraz stosowania jednakowych środków produkcji i surowców w jednakowych warunkach pracy, różni pracownicy wykonują to samo zadanie w różnym czasie. Przyczyna leży w niejednakowej wydajności poszczególnych osób i wynika przede wszystkim z odmiennych umiejętności i odmiennej motywacji.

Nawet ta sama osoba osiąga niejednakowe wyniki w różnych porach dnia. To znaczy, że średnie czasy utworzone na podstawie nawet wielu zarejestrowanych powtórzeń tej samej operacji tylko w ograniczonym zakresie nadają się do wykorzystania jako czasy normatywne.

Aby wykorzystać zmierzone czasy rzeczywiste jako czasy normatywne, potrzebna jest ocena tempa pracy osiąganego przez pracownika podczas pomiaru czasów.

PROGRAM

 • Zasady oceny tempa pracy
 • Warunki oceny tempa pracy
 • Pytania kontrolne oceny tempa pracy

Praktyczna ocena tempa pracy

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu REFA online „Ocena tempa pracy”.

CZAS TRWANIA

2 sesje po 4 godziny lekcyjne każda

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • absolwenci szkolenia podstawowego REFA w celu pogłębienia wiedzy
 • specjaliści i kadra kierownicza głównie z działów produkcji, planowania i kontroli produkcji

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Normowanie czasu pracy

Uczestnicy poznają metodologię systematycznego określania i analizy danych operacyjnych oraz ich wykorzystania w planowaniu i systemach kontroli.

W tym szkoleniu skupiamy się na czasach: co powinno być rejestrowane, analizowane i oceniane lub stosowane? Uczestnicy poznają zasady pomiaru czasu wg REFA oraz inne metody określania danych zakładowych.

Ostatni tydzień szkolenia to warsztaty.
Wiedza zdobyta online jest wówczas stosowana w praktyce. Szczególny efekt tego szkolenia zapewnia praca nad przykładem przekrojowym. Tu trzeba pracować zarówno głową jak i rękami. Tym samym wiele rzeczy staje się nie tylko zrozumiałe, ale przede wszystkim łatwe dla późniejszego zastosowania w praktyce.

PROGRAM

 • Analiza procesów
 • Tempo pracy
 • Chronometraż
 • Praca zespołowa i wielostanowiskowa
 • Czas odpoczynku
 • Obserwacja migawkowa
 • Fotografia dnia roboczego
 • Normatywy

Warsztaty REFA 2.0 (40h zajęć stacjonarnych)

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online „Normowanie czasu pracy”.

CZAS TRWANIA

Czas trwania: 11 sesji po 4 godziny lekcyjne każda + 40 godzin warsztatów stacjonarnych.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć

 • absolwenci szkolenia podstawowego REFA w celu pogłębienia wiedzy
 • specjaliści i kadra kierownicza głównie z działów produkcji, planowania i kontroli produkcji

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników.

Pobierz informację o szkoleniu


Chronometraż

Dane dotyczące czasu pracy w przedsiębiorstwie są rejestrowane dla wielu różnych celów, na przykład obliczania czasu realizacji operacji, kontroli zdolności produkcyjnych i terminów, ustalania wynagrodzenia za wyniki.

Raz za razem pojawiają się pytania:

 • jak osiągnąć docelowe czasy?
 • czy czasy są ustalone prawidłowo?

W szkoleniu wykorzystywane jest oprogramowanie do pomiaru czasu firmy ORTIM. Bezpłatne wersje oprogramowania należy pobrać z internetu na swój telefon lub tablet. Szczegóły zostaną podane przed szkoleniem.

PROGRAM

 • Klasyfikacja czynności wg REFA
 • Standard pomiaru czasu
 • Aplikacja do pomiaru czasu
 • Przykładowe pomiary czasu

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia online „Chronometraż REFA”.

CZAS TRWANIA

4 sesje po 4 godziny lekcyjne każda.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • absolwenci szkolenia podstawowego REFA w celu pogłębienia wiedzy
 • specjaliści i kadra kierownicza głównie z działów produkcji, planowania i kontroli produkcji

TERMIN i CENA

Ustalane indywidualnie z przedsiębiorstwem, m.in. w zależności od liczby uczestników

Pobierz informację o szkoleniu