Kadra trenerska

Wiodący trenerzy REFA w Polsce.

Trenerem wiodącym jest osoba prowadząca lub nadzorująca projekt szkoleniowy (lub szkoleniowo-doradczy) realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska.

Każdy z trenerów wiodących posiada certyfikat wydany przez REFA Bundesverband e.V.


Magdalena Powałowska, mgr inż., wykształcenie w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, doświadczenie zawodowe specjalistka w zakresie kształtowania stanowisk pracy, normowania czasu pracy, oceny ergonomii pracy oraz optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych w tym wskazywanie i eliminacja marnotrawstwa, balansowanie linii, poprawa produktywności, jako doradca i trener pracuje od 2010 roku, specjalizacja trenerska i doradcza w zakresie normowania czasu pracy, kształtowania stanowisk pracy, oceny ergonomii pracy, balansowania linii produkcyjnych.


Sławomir Kłos, dr hab., inż., wykształcenie w zakresie inżynierii produkcji, IT, ERP, doświadczenie zawodowe profesor nadzwyczajny, prezes spółki z o.o., kierownik krajowych i międzynarodowych projektów, konsultant w ponad 50 krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako doradca i trener pracuje od 1998 roku, specjalizacja trenerska i doradcza w zakresie analizy i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
implementacji systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowania systemów premiowania pracowników produkcyjnych, zarządzania projektami.


Marian Krzeszowski, inż., wykształcenie w zakresie zarządzania produkcją, doświadczenie zawodowe specjalista inżynierii przemysłowej, koordynator Lean Manufacturing, kierownik działu optymalizacji procesów produkcyjnych, jako trener i doradca współpracował z wieloma dużymi znanymi zakładami produkcyjnymi, jako doradca i trener pracuje od 2004 roku, specjalizacja trenerska i doradcza w zakresie normowania czasu pracy, gospodarki materiałowej, zarzadzania produkcją, Kaizen, Lean Manufacturing, ergonomii.


Beata Nowaczyk, mgr inż., wykształcenie w zakresie technologii drewna, handlu zagranicznego, doświadczenie zawodowe menedżer wyższych szczebli, konsultant w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i zarządzania dla ponad stu przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym, jako doradca i trener pracuje od 1995 roku, specjalizacja trenerska i doradcza w zakresie mapowania i optymalizacji procesów, ergonomicznej organizacji stanowisk pracy, normowania czasu pracy, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.


Leszek Nowaczyk, mgr inż., wykształcenie w zakresie IT, zarządzania, psychologii poznawczej, doświadczenie zawodowe manager wyższych szczebli w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym, kierownik krajowych i międzynarodowych projektów o budżecie liczonym w milionach PLN, pomysłodawca i organizator transferu z Niemiec do Polski metodyki nauczania opartej o zdobycze neuronauk i psychologii poznawczej jako doradca i trener pracuje od 2004 roku, specjalizacja trenerska i doradcza w zakresie normowania czasu pracy w kontekście zarządzania, kierowania (w tym przywództwa, komunikacji, zarządzania konfliktem), zarządzania projektami, Train the Trainer.