Jak analiza regresji może zwiększyć efektywność normowania czasu pracy?

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod ustalania norm czasu pracy jest chronometraż. Norma zostaje określona po przeprowadzeniu szeregu pomiarów czasu wykonywania danej pracy. Czy zatem, jeśli w przedsiębiorstwie bazujemy na chronometrażu, musimy zawsze przeprowadzać pomiary czasu dla uzyskania normy dla określonego wyrobu? Otóż nie. Wystarczy, po spełnieniu pewnych warunków, skorzystać z instrumentarium analizy regresji. Dzięki niemu… Czytaj dalej Jak analiza regresji może zwiększyć efektywność normowania czasu pracy?

Normy czasu pracy według REFA.

Normowanie czasu pracy to ustalanie ilości czasu koniecznego dla realizacji określonego zadania roboczego w danym systemie pracy. Elementami systemu pracy są m.in. pracownicy, środki produkcji, stosowane metody pracy i warunki otoczenia wpływające na pracę. Prawidłowe określenie norm czasowych ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ewentualnie popełnione przy tym błędy mogą mieć poważne konsekwencje.

Audioteka

W związku ze zmianą planów komunikacji z Klientami Stowarzyszenia REFA Wielkopolska Audioteka nie będzie rozwijana.

Lean Six Sigma i REFA

Lean Six Sigma. To pojęcie tak się już utrwaliło, że można spotkać osoby, które nie wiedzą, że kiedyś Lean i Six Sigma stanowiły osobne byty. A nawet jeśli wiedzą, to nie potrafią odpowiedzieć czym się różnią. A dobrze to wiedzieć, choćby planując ścieżki szkolenia dla pracowników. Na rynku można bowiem znaleźć zarówno szkolenia z („samego”)… Czytaj dalej Lean Six Sigma i REFA