Blog

Audioteka

Zapraszamy do naszej Audioteki, gdzie można posłuchać materiałów audio o tematyce związanej z zarządzaniem i organizacją pracy. Audioteka oferuje także możliwość pobrania plików do późniejszego odsłuchania w dogodnym czasie i miejscu. Zamierzamy ją sukcesywnie uzupełniać o kolejne pozycje, w podziale na szereg kategorii.

Normy czasu pracy według REFA.

Normowanie czasu pracy to ustalanie ilości czasu koniecznego dla realizacji określonego zadania roboczego w danym systemie pracy. Elementami systemu pracy są m.in. pracownicy, środki produkcji, stosowane metody pracy i warunki otoczenia wpływające na pracę. Prawidłowe określenie norm czasowych ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ewentualnie popełnione przy tym błędy mogą mieć poważne konsekwencje.

Jak analiza regresji może zwiększyć efektywność normowania czasu pracy?

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod ustalania norm czasu pracy jest chronometraż. Norma zostaje określona po przeprowadzeniu szeregu pomiarów czasu wykonywania danej pracy. Czy zatem, jeśli w przedsiębiorstwie bazujemy na chronometrażu, musimy zawsze przeprowadzać pomiary czasu dla uzyskania normy dla określonego wyrobu? Otóż nie. Wystarczy, po spełnieniu pewnych warunków, skorzystać z instrumentarium analizy regresji. Dzięki niemu będziemy mogli wykorzystać pomiary wykonane dla aktualnie produkowanych wyrobów do ustalania norm dla wyrobów wchodzących do produkcji w przyszłości.